Sinds  1 oktober 2009 zijn wij een erkende NBG vereniging geworden. Dit houdt in, dat wij ook een aantal NBG -
leden  hebben die aan de volgende Internationaal erkende opleidingen mee kunnen doen en het daarvoor betreffende
diploma kunnen behalen:                                                                                          

-     I.G.P. I          (= Internationale Prufungs Ordnung)                                             
-     I.G.P. II
-     I.G.P. III
-     U.V.               (= Uithoudingsvermogen)
-     V.Z.H. - BH   ( = Verkeerszekere Hond - Begleit Hund)
-     SpH. I            (= Speurhond)
-     SpH. II                                                                                                                       

Omtrent de activiteiten en examens kunt U terecht op : www.nbg-hondensport.nl 

Uitleg van de verschillende onderdelen zijn:

-          I.G.P. zijn 3 verschillende onderdelen, te weten speuren, appèl en manwerk (op verschillende nivo's)
-          U.V. is 20 kilometer fietsen met de hond (uithoudingsproef). Tijdens dit traject zijn 3 pauzes verplicht. Daarna volgt nog een loop-oefening op het veld.          
-          V.Z.H. is de verplichte basis om te mogen deelnemen aan de andere onderdelen m.u.v. UV. Bij dit ondrdeel behoort alleen appèl en een praktisch gedeelte.          
-          SpH I : 1000 tot 1400 pas lang en tenminste 3 uur oud, met door het gelegde spoor, een verleidingsspoor dat tenminste 3 maal  het spoor moet doorkruisen.
           Op het spoor worden 4 verschillende voorwerpen gelegd.                    
-          SpH II : minstens 2000 pas lang en tenminste 3 uur oud, met door het gelegde spoor, een verleidingsspoor dat 2 stukken van het spoor doorkruist.
           Op het spoor worden 7 verschilllende voorwerpen gelegd.
           

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                  

        

     

 

             

                    

              

      

       

 

 © Copyright augustus 2013  AC de Oostpoort